MEMORANDUM PERSEFAHAMAN ANTARA MyCAS DAN MBOT

JEMPUTAN PERBINCANGAN SECARA MAYA UNTUK CADANGAN MENGADAKAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN ANTARA MyCAS DAN MBOT

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk,

Pihak Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) ingin mengaturkan satu mesyuarat bersama MyCAS secara maya. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah bagi membincangkan mengenai Memorandum Persefahaman (MoU) bersama Lembaga Teknologis Malaysia.(MBOT) serta permohonan CPD untuk program-program MyCAS.

Mesyuarat telah berjalan lancar dan kerjasama antara Mycas dengan MBOT akan dijalankan secara rasmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.